Abavelisi kunye nababoneleli ngeentsholongwane zikagawulayo kunye neentsholongwane zeHepatitis Factory